วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ดอกไม้น้ำแข็ง ที่หาดูยากมาก!!!!!

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ดอกไม้น้ำแข็ง ที่หาดูยากมาก


 ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ดอกไม้น้ำแข็ง

Ice Flowers เป็นอีก 1 ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่สร้างความตกตลึงให้แก่ผู้พบเห็น เนื่องจากมันจะเกิดขึ้นบนทะเลที่กลายเป็นน้ำแข็ง และเกิดมีเกร็ดน้ำแข็งที่ก่อตัวขึ้นมาเป็น ช่อดอกไม้สีขาง กลีบบางผุดขึ้นมาเต็มพื้นน้ำแข็ง
สาเหตุ ของการเกิด
ปรากฏการณ์ธรรมชาติดอกไม้น้ำแข็ง

* ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ดอกไม้น้ำแข็ง เป็นหนึ่งในรูปแบบของแผ่นน้ำแข็ง ที่เพึ่งก่อตัวขึ้นใหม่
* เมื่อไอน้ำอิ่มตัว ( Saturated Water Vapors ) ที่แทรกตัวขึ้นมาตามรอยแตกของแผ่นน้ำแข็ง
* เมื่อไอน้ำอิ่มตัว สัมผัสกับอากาศเย็นจัดด้านบนก็จะเริ่มก่อตัวเป็นเกร็ดน้ำแข็ง
* ส่วนเกลือบนที่อยู่บนผิวของเกร็ดน้ำแข็งก็จะเกิดการตกผลึก เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยบนผิวของเกร็ดน้ำแข็ง

* ผลึกเกลือที่เกิดขึ้นจะเป็นเสมือนแกนให้ให้ไอน้ำอิ่มตัว ที่เหลือเกาะเป็นเกร็ดน้ำแข็งใหม่ขึ้นสลับไปมาจนซ้อนทับกันจนคล้าย กลีบดอกไม้

Ice Flowers ดอกไม้น้ำแข็ง

Ice Flowers ดอกไม้น้ำแข็งCredit :  http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic.php?table_id=1&cate_id=31&post_id=107372&title=ปรากฏการณ์ธรรมชาติ-ดอกไม้น้ำแข็ง-ที่หาดูยากมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น